Radio "Novi Svet"

ROM/KINJA GODINE 2011. 0

ROM/KINJA GODINE 2011.

( Službeni glasnik br 51/9 ) a na osnovu člana 3 i 19 Statuta centra za unapređenje položaja i promociju prava društveno marginalizovanih grupa ,,Novi Svet ,, Komisija i članovi odbora na sednici odžanoj...

EDUKATIVNA RADIONICA 0

EDUKATIVNA RADIONICA

• NSZ -Nacionalna služba za zapošljavanje Voždovac • CSR-Gradski centar za socijalni rad Voždovac • Centar za unapredjenje položaja i promociju prava društveno marginalizovanih grupa ,,NOVI SVET,, NOVI MEHANIZMI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U SEKTORU RECIKLAŽE...