Dijalog i rešenje umesto prinudnih iseljenja neformalnih naselja

Organizacije civilnog društva pozivaju nadležne državne organe da se vrate dijalogu kako bi se pronašlo adekvatno rešenje za smeštaj stanovnika neformalnog romskog naselja u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu, kaže se u današnjem saopštenju Praxisa uz podršku grupe branitelja ljudskih prava.
Reakcije su usledile jer su stanovnici neformalnog romskog naselja u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu, u kom živi većina raseljenih lica sa Kosova,na Međunarodni dan tolerancije, primili rešenja od Odeljenja za inspekcijske poslove gradske opštine Novi Beograd da u roku od jednog dana poruše objekte u kojima su godinama živeli. Uprkos uveravanjima dobijenim od nadležnih državnih organa da će se čitav proces iseljenja voditi u skladu sa međunarodnim dokumentima koji obavezuju Republiku Srbiju jučerašnje uručivanje rešenja pokazuje apsolutno nepoštovanje međunarodnih standarda u oblasti prava na stanovanje i predstavlja novi pritisak na stanovnike naselja.
U naselju u ulici dr Ivana Ribara stanuju 33 porodice za koje je pristup osnovnim ljudskim pravima nedostižan. U rešavanje problema nastalih povodom izgradnje poslovno-stambenog objekta koji gradi Građevinska direkcija Srbije uključio se Zaštitnik građana i inicirao sastanak na kom je u utorak dogovoreno formiranje radne grupe koja će raditi na pronalaženju rešenja za stanovnike ovog neformalnog naselja. Prema postignutom dogovoru prvi sastanak radne grupe u koju će biti uključeni i predstavnici neformalnog naselja kao i predstavnici Praxisa trebalo bi da bude održan u petak, 18. novembra 2011.
Dogovor koji je postignut i koji je predviđao potpuno poštovanje međunarodnih standarda u oblasti prava na stanovanje, pre svega Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao i Smernica Ujedinjenih nacija o razvojno zasnovanim iseljenjima jučerašnjim postupanjem doveden je u pitanje, kao i istinsko opredeljenje Republike Srbije za puno poštovanje ljudskih prava svim građanima. Preuzeti međunarodni standardi u oblasti ljudskih prava jasno zabranjuju sprovođenje prinudnih iseljenja po lošem vremenu, kao i onih koja će rezultirati beskućništvom stanovnika naselja.
„Skrećemo pažnju i na činjenicu da je većina stanovnika ovog neformalnog naselja suočena sa višestrukom diskriminacijom u društvu, pri zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, pristupu dokumentima i drugim pravima. U skladu sa tim i postupanje državnih organa mora biti usklađeno sa merama afirmativne akcije predviđene Ustavom i drugim propisima. Nevladine organizacije pozivaju nadležne državne organe da se vrate dijalogu kako bi se kroz aktivnosti radne grupe pronašlo rešenje za adekvatan alternativni smeštaj i poštovanje dostojanstva stanovnika naselja.“ – kaže se u saopštenju.
Stav dele i zahteve podržavaju organizacije potpisnice saopštenja: Praxis, Regionalni centar za manjine,Centar za prava manjina, Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Udruženje Roma u egzodusu sa Kosova i Metohije i Centar za nove komunikacije Dokukino.
Saopštenju se pridružuje i Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT Praxis i Regionalni centar za manjine.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *