Radio "Novi Svet"

Festival cirkularne ekonomije i radionica sa DFS 0

Festival cirkularne ekonomije i radionica sa DFS

(muzej nauke i tehnike)… *biram da bicikliram… *obnovljivi izvori energije… *ciljevi odrzivog razvoja… *prikljuci se ekoloskoj akciji dekontaminacije okolisa… *fakultet savremenih umestnosti-fokus… *Japanska biznis aliansa u Srbiji… *SVAKA LIMENKA SE RACUNA… *NO 1 LIVES...